Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου, 2022

Κυκλική οικονομία

Η εταιρεία ανταλλαγής και repurposing κινητών τηλεφώνων – πρώην Green Panda – μειώνει τον όγκο των παραγόμενων E-waste με σύνθημα Trade in. Save Money. Do Good. Σήμερα (29/6/2022) η Pandas, πρώην Green Panda, παρουσίασε σε μια online event τα αποτελέσματα ...

Η εταιρεία που ιδρύθηκε από τον κ. Θανάση Κατρή το 2012 και σήμερα είναι leader της αγοράς των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (KΔAY)...