Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024

Λεϊλά Γκιουβέν

φού καθαιρέθηκε από το αξίωμά της τον Ιούνιο έπειτα από κοινοβουλευτική ψηφοφορία, η Γκιουβέν, 56 ετών, κρίθηκε ένοχη...