Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου, 2021

Λεωφόρος Βάρης

Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή...