Δευτέρα, 19 Απριλίου, 2021

LLU

Το προσαρμοσμένο EBITDA (έσοδα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων) ανήλθε στα 15,97 εκατ. ευρώ έναντι 17,90 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2013     Αύξηση των εσόδων λιανικής, για πρώτη φορά μετά από οκτώ τρίμηνα, εμφάνισε κατά το πρώτο ...