Δευτέρα, 24 Ιουνίου, 2024

Lundon’s Bridge and the Three Keys

Πάσχει από κατάθλιψη και θα μείνει για μερικές μέρες στο ψυχιατρικό τμήμα του νοσοκομείου