Σάββατο, 31 Ιουλίου, 2021

μαλάκες

Με τον γέρο το μητροπολίτη Αμβρόσιο, τον παλιό χωροφύλακα, δεν γίνεται να τα έχω καλά