Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου, 2021

Maria Callas

Έκανε σκηνή κάθε φορά που ήταν να μας δώσει το οτιδήποτε.