Σάββατο, 13 Αυγούστου, 2022

Μαρία Λύκου

Ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει συνάψει σχέση με αστυνομικίνα που έχει αποσπαστεί στο γραφείο του Ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Παύλος Χαϊκάλης έχει την κοκκινομάλα αστυνομικό σύντροφό του πάντα στο πλευρό του. Και στον ελεύθερο χρόνο και κατά τη διάρκεια των ...