Σάββατο, 22 Ιανουαρίου, 2022

Μειωμένα Ενοίκια

Παράλληλα ανακοινώθηκαν και περιπτώσεις όπου θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων COVID...

Σύμφωνα με την πρόσφατη υπουργική απόφαση...