Δευτέρα, 15 Αυγούστου, 2022

Μεταφορά φαρμάκων

Η πιλοτική εφαρμογή στην πόλη των Τρικάλων, πιο αναλυτικά, αφορά στο θέμα της εναέριας αστικής κυκλοφορίας...