Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024

metka

Προκειμένου να εξεταστεί εκ νέου ο τρόπος δημοπράτησης του έργου παράλληλα με την ένταξή του στο νέο ΕΣΠΑ Ακυρώνεται ο διαγωνισμός για την ολοκλήρωση της κατασκευής του οδικού τμήματος Πάτρα – Πύργος με απόφαση του υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και ...

Το 2014 είναι μια κομβική χρονιά για την ελληνική οικονομία και, συνακόλουθα, για το Χρηματιστήριο της Αθήνας