Σάββατο, 16 Ιανουαρίου, 2021

Μηνάς Λυσάνδρου

Σε αυτή, εκτός του υφυπουργού και του προέδρου της διοργανώτριας, θα δώσει το παρών και επιτροπή αποτελούμενη από τον νομικό σύμβουλο της διοργανώτριας...