Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου, 2022

Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Να αποκαλύψουν τους πραγματικούς ιδιοκτήτες και δικαιούχους τους, καλούνται μέχρι 31 Οκτωβρίου οι εταιρίες και νομικές οντότητες της χώρας, καθώς παίρνει «σάρκα και οστά» με ελέγχους και πρόστιμα η σχετική υποχρέωση που ήδη έχουν, αλλά δεν εφαρμόζεται από το 2018 ...