Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, 2020

Μονή Πορετσού

Στην πλειοψηφία τους, οι πρόσφυγες ήταν γυναίκες με παιδιά...