Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

Να κατασκευαστεί

Να κάνει το καθήκον της, η Κυβέρνηση, πράττοντας τα δέοντα.