Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου, 2021

Ναυτικές ασκησεις

«Η Ρωσία πραγματοποιεί τακτικά τις στρατιωτικές ασκήσεις...