Τετάρτη, 24 Απριλίου, 2024

Νομοσχέδιο ΑΣΕΠ

Φαίνεται πως οι βουλευτές παραμένουν απολύτως ανέτοιμοι να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα..

"Κατά τη χθεσινή διαδικασία άρχισε ψηφοφορία, όχι ονομαστική, και διεκόπη, και από τον προεδρεύοντα τέθηκε θέμα ονομαστικής ψηφοφορίας."