Τρίτη, 31 Ιανουαρίου, 2023

Ντόναλντα Τραμπ

Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τα πράγματα να βγουν εκτός ελέγχου.