Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου, 2023

ο Τσίπρας θα βάλει τη φουστανέλα

Αυτοί που βρίζανε την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ, τώρα φέρνουν στη Βουλή την εργαλειοθήκη δυο.