Τρίτη, 28 Ιουνίου, 2022

Οικογενειακό περιβάλλον

Βέβαια, ο κ. Γιαννόπουλος τόνισε, ότι η παραπάνω εκτίμησή του μένει να επιβεβαιωθεί...