Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου, 2023

οραματίζεται 4ο μνημόνιο

Επιδιώκει να επιστρέψει για να υλοποιήσει ένα βαθιά αντικοινωνικό και νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα.