Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου, 2022

Παναγιώτης Νικολού

Για τον καλύτερο έλεγχο των πρατηρίων θα δημιουργεί «λευκός κατάλογος» οποίος θα αναρτηθεί στο site του Υπουργείου Οικονομικών, στον οποίο θα ενσωματώνονται μόνο τα πρατήρια που έχουν τοποθετήσει τους απαραίτητους μηχανισμούς Όλα τα πρατήρια καυσίμων που δεν έχουν εγκαταστήσει το ...