Σάββατο, 25 Ιουνίου, 2022

πανεργατική απεργία

Γενική απεργία την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ.