Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου, 2021

Πάνος Κούβαλης

Φανταστείτε έναν κόσμο στον οποίο ο κάθε οδηγός παρακολουθείται από ένα σύστημα το οποίο είναι εγκατεστημένο στο αυτοκίνητό αλλά και στο κινητό του και καταγράφει το πότε αυτός επιταχύνει, αν ξεπερνάει τα όρια ταχύτητας, αν φρενάρει απότομα και εντέλει όλη ...