Σάββατο, 25 Ιουνίου, 2022

παραδοσιακή τραπεζική

Aυτή είναι η τελευταία καινοτομία της εταιρείας. Ερώτηση: τι είναι αυτό που προσφέρει εγγύηση στις καταθέσεις μαζί με μια χρεωστική κάρτα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάληψη ρευστού από ATM καθώς και την ικανότητα της άμεσης κατάθεσης επιταγών, και ...