Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου, 2023

περισσότερες εισφορές

Στην αύξηση των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές οφείλεται η αύξηση του πλεονάσματος των ασφαλιστικών φορέων στο 9μηνο του 2018. Σύμφωνα με το δελτίο εκτέλεσης του προϋπολογισμού της γενικής κυβέρνησης, στο διάστημα Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2018, το πλεόνασμα του προϋπολογισμού των Οργανισμών Κοινωνικής ...