Κυριακή, 16 Ιουνίου, 2024

ποιτείες

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δημοσκοπήσεις πραγματοποιήθηκαν πριν ξεσπάσει το «σκάνδαλο»