Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου, 2021

Πληρώματα καμπίνας

Οι εργαζόμενοι πάντως δεν προτίθενται να υποβάλουν σε ταλαιπωρία τους επιβάτες...