Δευτέρα, 29 Μαΐου, 2023

πολυτιμότερες μάρκες ρούχων

Η αγορά ενδυμάτων στις ΗΠΑ κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στον κόσμο, καθώς αντιπροσωπεύει το 28% του συνολικού παγκόσμιου εμπορίου που ισοδυναμεί με περίπου 331 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Αυτό το ποσό δείχνει και τον αυξανόμενο πλούτο των εταιρειών ρούχων. Παρακάτω ...