Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου, 2023

Πόπη Σκαγιά

Από τη δεκαετία του ’50 έως σήμερα μπορεί να έχουν γίνει τεκτονικές αλλαγές στον κόσμο και την κοινωνία, όμως κάτι εξακολουθεί να παραμένει σταθερό. Το σχολικό μπλε τετράδιο! Μπορεί να εμπλουτίστηκε με διάφορες παραλλαγές χρωμάτων, όμως παραμένει το ίδιο όπως ...