Δευτέρα, 19 Απριλίου, 2021

Πράσινες επιχειρήσεις

Οι συγκεκριμένες μονάδες, σύμφωνα με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, «έχουν ως αντικείμενο τη διαχείριση και ενεργειακή αξιοποίηση...