Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου, 2020

Πρόεδρος Ρωσίας

Σε χαιρετισμό του, ο πρόεδρος της Ρωσίας εξέφρασε την πεποίθηση...