Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου, 2023

προνοιακές παροχές

Πιο συγκεκριμένα, εγκρίθηκε ποσό ύψους 130 εκατ. ευρώ, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων...

Από μια νέα διαδικασία θα περάσουν οι αιτούντες προνοιακών επιδομάτων που διαμένουν στην Περιφέρεια Αττικής, καθώς αλλάζει το καθεστώς χορήγησης επιδομάτων αναπηρίας από τον ΟΓΑ, μέσω των ΚΕ.Π.Α. Η πιλοτική εφαρμογή της νέας διαδικασίας, εξελίσσεται σε 15 «βήματα», ως εξής: 1. Ο ...