Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου, 2020

Προστασία ανηλίκων

Φυσικά, ο λόγος γίνεται για το TikTok...

Η αρμόδια υπηρεσία για την προστασία των ανηλίκων εξετάζει το βίντεο...