Τετάρτη, 4 Αυγούστου, 2021

προσβλήθηκε από μηνιγγίτιδα

Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας.