Τετάρτη, 22 Μαρτίου, 2023

ψφοφορία

Δεν πιστεύω ότι θα έχουμε συμφωνία την Δευτέρα, ούτε την Τετάρτη ούτε την Παρασκευή, δεν βλέπω τα πραγματικά στοιχεία που να με κάνουν να πιστεύω κάτι τέτοιο. Σε τελείως διαφορετικό κλίμα από αυτό που μεταφέρουν κυβερνητικά στελέχη για το ενδεχόμενο ...