Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου, 2023

Πτηνοτρόφοι

Με λουκέτο κινδυνεύει το 56% των πτηνοτροφείων στην Ελλάδα – ένας από τους δυναμικότερους κλάδους του αγροδιατροφικού τομέα με συμβολή 1,2 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ ετησίως – εάν δεν ψηφισθεί από την παρούσα Βουλή τροπολογία που να προβλέπει την αδειοδότησή ...