Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024

σχέδιο ΑΡΤΕΜΙΣ

Τον μήνα Νοέμβριο του 2014 ελέγχθηκαν 2.516 επιχειρήσεις και σε σύνολο 8.597 εργαζομένων βρέθηκαν αδήλωτοι οι 801 Σύμφωνα με τα τελευταία απολογιστικά στοιχεία του επιχειρησιακού σχεδίου ΑΡΤΕΜΙΣ για τον έλεγχο της ανασφάλιστης εργασίας τον μήνα Νοέμβριο του 2014 ελέγχθηκαν 2.516 ...