Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου, 2023

Σεβεροντβίνσκ

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τα επίπεδα αυτά της ραδιενέργειας δεν συνιστούν απειλή...