Σάββατο, 31 Ιουλίου, 2021

Σιδερολοστός

Η 14χρονη είχε χτυπηθεί με σιδηρολοστό στο σαγόνι...