Σάββατο, 13 Αυγούστου, 2022

Silvio Rech και Lesley Carstens

Η κατοικία βρίσκεται στη Limpopo Province, στο βόριο κομμάτι της Ν. Αφρικής, και έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει έως και 26 άτομα στις πολυτελείς της εγκαταστάσεις.