Τετάρτη, 14 Απριλίου, 2021

συμπλήρωση Ε9

Η καταληκτική προθεσμία υποβολής του εντύπου είναι η 30η Ιουνίου Το ίδιο, παλιό, πολύπλοκο και εξαιρετικά «επικίνδυνο» έντυπο θα πρέπει να συμπληρώσουν όσοι είχαν μεταβολές στην οικογενειακή ή περιουσιακή τους κατάσταση, ενώ όσοι υποβάλουν φέτος για πρώτη φορά το Ε9 ...