Πέμπτη, 1 Ιουνίου, 2023

Συμβούλιο Ε.Ε.

«Θα εξεταστούν περαιτέρω μέτρα για τη μείωση του ελληνικού δημόσιου χρέους» απάντησε το Συμβούλιο της Ε.Ε. Μέτρα μείωσης του ελληνικού δημόσιου χρέους προς τα άλλα κράτη μέλη της ευρωζώνης, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά του, αφήνει να εννοηθεί ότι εξετάζει ...