Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024

σ’υνορα

Η είσοδος ή έξοδος Σύρων προσφύγων από το τουρκικό έδαφος δεν επετράπη σήμερα   Κλειστά είναι  σήμερα τα σύνορα μεταξύ της Τουρκίας και της Συρίας, νοτίως της πόλης Κιλίς, στη νότια Τουρκία. Σύμφωνα με την Άγκυρα χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί ...