Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου, 2022

σύστημα εισροών – εκροών

Για τον καλύτερο έλεγχο των πρατηρίων θα δημιουργεί «λευκός κατάλογος» οποίος θα αναρτηθεί στο site του Υπουργείου Οικονομικών, στον οποίο θα ενσωματώνονται μόνο τα πρατήρια που έχουν τοποθετήσει τους απαραίτητους μηχανισμούς Όλα τα πρατήρια καυσίμων που δεν έχουν εγκαταστήσει το ...