Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου, 2022

Σωμα επιθεωρητών υπηρεσιών υγείας

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν μετά τις καταγγελίες που έκανε μέσω επιστολής προς το υπουργείο Υγείας, το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας...