Τετάρτη, 28 Ιουλίου, 2021

Σταθμός πετρελαίου

"Είναι μια στρατηγική κίνηση και ένα σημαντικό βήμα για το Ιράν...