Κυριακή, 20 Ιουνίου, 2021

Συμβιβαστικότητα

Το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί από την πλευρά της Γερμανίας και της Γαλλίας...