Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου, 2022

συντηρητική στροφή

Aυτήν την ώρα πρέπει να εστιάσουμε σε τρία σημεία τα οποία επηρεάζουν και τις ισορροπίες στη γειτονιά μας