Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

θα μπορούσε να αναγνωριστεί

Αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης βυθισμένης ηπείρου, όπως υποστηρίζουν ορισμένοι Νεοζηλανδοί και Αυστραλοί επιστήμονες.